Berekerdő Óvoda

"Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet... Ha szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást érezzük, ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem..." (Várady J.)

Alapító, fenntartó, működtető

Kerecsend Község Önkormányzata 3396 Kerecsend, Fő u. 55., Tel.: 36/550-320

Fenntartó: Kerecsend Község Önkormányzata 3396 Kerecsend, Fő u. 55.

Óvoda alapfeladatai:

-          óvodai nevelés általános feltételekkel
-          sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, fejlesztése
-          Nemzetiségi nevelés (roma kulturális nevelés magyar nyelven)